Maksymalizowanie wartości produktu

systematyczne działania mające na celu zwiększanie wartości produktu dla klientów, interesariuszy

osiągnięcie celu wspiera stosowanie technik i narzędzi zarządzania produktem opierając się na dowodach zbudowanych na mierzalnych wskaźnikach 

Made with Mobirise page software