Mobirise Website Builder

Usługi

Zarządzanie IT
Zarządzanie Produktem
Ochrona Danych Osobowych

Kontakt

Telefon

690 275 269

Email

kontakt@itstudio.me

Adres

ul. Zielone Zacisze 1/220, Warszawa

NIP

5272111549

Zarządzanie Produktem

System kodyfikacji

System kodyfikacji umożliwiający identyfikowanie jednostek organizacyjnych w systemach informatycznych, konsolidowanie ich w grupy, itp. 

Finansowa Karta Wyników

Finansowa karta wyników prezentująca na bieżąco w firmowym Intranet wyniki poszczególnych jednostek oraz skonsolidowane wyniki grup jednostek.

Intranet

Firmowy Intranet służy do publikowania treści dla pracowników firmy, w tym procedur, aktualności, itp.

Portal Klientów

Umożliwia klientom składanie zamówień, ich przegląd, w tym dokumentów powiązanych z zamówieniami

Portal Dostawców

Umożliwia dostawcom fakturowanie zamówień, korzystanie z ofert specjalnych, itp.

System klasy TMS

Umożliwia obsługę zleceń transportowych.

Kredyt kupiecki oparty na algorytmie

Budowa algorytmu wyliczania kredytu kupieckiego w oparciu o dane wewnętrzne i pozyskane z rynku poprzez usługi sieciowe.

System obsługi przetargów

Oparty na algorytmie wykorzystującym firmowe dane o historycznych transakcjach oraz inne parametry i metody.

Zarządzanie IT

Konsolidacja rozproszonych baz danych

Konsolidacja rozproszonych baz danych oddziałów do Centralnej Bazy Danych.

Wirtualizacja aplikacji

Wirtualizacja aplikacji w celu zdalnego ich udostępnia dla użytkowników w oddziałach.

Centrum Zapasowe na Wypadek Katastrofy

Centrum Zapasowe w Chmurze Publicznej umożliwiające przełączenie usług IT do Ośrodka Zapasowego w Chmurze Publicznej.

Cyfrowy Obieg Dokumentów

Digitalizacja dokumentów oraz zaprojektowanie i uruchomienie procesów obiegu zdigitalizowanych dokumentów.

EDI

Elektroniczna Wymiana Danych z klientem w oparciu o standard EDIFACT.

Konsolidacja, wirtualizacja serwerów

Konsolidacja środowiska serwerów, ich wirtualizacja w celu uproszczenia dostarczania i obniżenia kosztów.

Korporacyjna sieć komputerowa

Korporacyjna sieć komputerowa w oparciu o technologie IP VPN.

Integracje systemów za pomocą API

Integracje z usługami sieciowymi wywiadowni gospodarczych, SMSC, koncernów paliwowych, itp.

Ochrona Danych Osobowych

Dokumentacja Ochrony Danych Osobowych

Opracowanie dokumentacji zawierającej wszystkie niezbędne elementy: Rejestr Czynności Przetwarzania, Rejestr Naruszeń, itp.

Analiza ryzyka

Przeprowadzenie analizy ryzyka zasobów i procesów. Ocena skutków dla ochrony Danych Osobowych

Współadministrowanie

Modelowanie współadministrowania danymi osobowymi (stosowane przykładowo w grupach kapitałowych).

Inspektor Ochrony Danych

Pełnienie funkcji konsultacyjnych, nadzorczych, punktu kontaktowego dla PUODO.

Created with Mobirise ‌

Web Page Designer Software