Jak mierzyć wartość?
Przykłady.

Przykłady mierzenia wartości we wszystkich obszarach Evidence Based Management:
1. Current Value:
- ocena satysfakcji użytkowników w skali Likerta, zbierana z aplikacji ( „buźki”).
- ilość użyć i średni czas uruchamiania poszczególnych stron aplikacji.
2. Time to Market:
- liczba wdrożeń na produkcję / miesiąc.
3. Ability to Innovate:
- czas zespołu poświęcony na rozwój aplikacji w stosunku do czasu poświęconego na jej utrzymanie w danym miesiącu.
4. Unrealized Value:
- procent użytkowników posiadających redundantne dane w aplikacjach zewnętrznych dostawców, realizujące funkcje aplikacji.

This site was designed with Mobirise web theme