Polityka prywatności

  1. Administratorem Państwa danych jest: IT Studio Adam Kasperowicz, ul. Zielone Zacisze 1/220, 03-294 Warszawa, NIP:5272111549 (zwanym dalej ADO);
  2. ADO przetwarza następujące zwykłe danych osobowe:  potencjalnych klientów, klientów,  kontrahentów.
  3. Dane potencjalnych klientów są zbierane i przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu prezentacji oferty (art. 6 ust. 1 lit. a – RODO).Dane klientów są przetwarzane w celu realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b – RODO).Dane kontrahentów są przetwarzane w celu realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b – RODO).
  4. Dane potencjalnych klientów są usuwane po ustaniu celu ich przetwarzania to jest po 90 dniach od przedstawienia oferty w przypadku braku odpowiedzi lub niezwłocznie po odrzuceniu oferty. Dane klientów i kontrahentów są przechowywane przez okres 6 lat kalendarzowych od zakończenia umowy w związku obowiązkiem dokumentowania transakcji wynikającym z przepisów podatkowych.
  5. Odbiorcami danych mogą być podmiotu administracji publicznej w związku z realizacją obowiązków prawnych ADO.
  6. ADO nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
  7. ADO nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  8. Osoba fizyczna, której dane dotyczą może żądać od ADO dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania . Może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych. Ma prawo żądać dostarczenia jej danych w formacie ustrukturyzowanym.
  9. Niniejszy serwis nie stosuje plików cookie.


Designed with Mobirise site template