Maksymalizuję wartość produktu:

- objaśniając Cel produktu, 
- prezentując "Mapę drogową" produktu,
- budując Rejestr produktu,
- ustalając kolejność elementów w Rejestrze produktu,
- objaśniając elementy Rejestru produktu,
- zbierając Wymagania biznesowe,
- pisząc Scenariusze testowe,
- analizując cechy konkurencyjnych Produktów,
- mierząc kluczowe Wskaźniki wartości,
- stosując zarządzanie produktem w oparciu o Dowody, a nie poszlaki.

Stosowane przeze mnie podejście umożliwia również organicznie kosztów rozwoju i utrzymania produktu. 

Brzmi interesująco?

Zapraszam do kontaktu.

Develop your own site with Mobirise