Interesariusze chcą świetnych produktów. 

Moim celem jest maksymalizowanie wartości produktów.

Osiągam cel stosując techniki i narzędzia zarządzania produktem.

Zarządzam produktami w oparciu dowody zebrane za pomocą mierzalnych wskaźników.
 

Made with Mobirise templates