how to make a website

Inspektor Ochrony Danych (skrót IOD) - jest to osoba która doradza organizacji w kwestiach RODO.
Pełni też rolę punktu kontaktowego dla organu nadzorczego czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szkoli pracowników organizacji z przepisów RODO.
Wymagane jest posiadanie przez niego odpowiedniego poziomu wiedzy, zarówno dotyczącej przepisów jak i możliwych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.
Organizacja musi zapewnić mu niezależność, włączać go we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych i zapewnić mu odpowiednie zasoby do realizacji zadań.
Co ciekawe odpowiedzialność za stosowanie RODO spoczywa na Administratorze Danych Osobowych, czyli na samej organizacji reprezentowanej przez Zarząd, a nie na IOD.

Mobirise