create your own web page for free

Usługa wdrożenia RODO składa się z następujących etapów:
1. Identyfikacja czynności (procesów) przetwarzania danych, kategorii osób, kategorii danych.
2. Opracowanie dokumentacji Ochrony Danych Osobowych na którą składają się (w zależności od rodzaju działalności, wielkości organizacji, rodzaju i ilości czynności przetwarzania i innych czynników) m.in.:
- klauzule informacyjne,
- opis technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń,
- ocena skutków dla ochrony danych,
- rejestr czynności przetwarzania,
- rejestr umów powierzenia,
- rejestr zgód,
- rejestr naruszeń i procedura postępowania w przypadku naruszeń.
3. Szkolenie osób przetwarzających dane osobowe. 

Wdrożenie RODO